ТАМАКО е скъпоценно дете (в превод от японски). В ТАМАКО всяко дете е добре дошло.

ТАМАКО е кътче за сбъдване на мечти. На малки и пораснали деца.

ТАМАКО е уважение към една древна култура, известна с отношението си към детайла и честта.

ТАМАКО е и носител на българската традиция. Гордеем се, че много от предлаганите артикули са произведени в България.

ТАМАКО е мястото на професионалната гимнастичка. Верен спътник от стъпването в залата до появата на световните терени. И след това.

Добре дошли! ТАМАКО. Уважавай Мечтите!

 

ТАМАКО ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.073-14079-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общата цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.
Обща стойност на проекта: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Дата на стартиране на проекта: 17.09.2020
Дата на приключване на проекта: 17.12.2020